Planetárium

Vďaka finančným príspevkom OZ, sa v dňoch 18.2. a 25.2.2022 hravou a zábavnou formou realizovalo vzdelávanie v oblasti astronómie a prírodných vied. Mobilné planetárium, ktoré rozložilo svoju planetárnu kupolu v priestoroch telocvične bolo príjemným spríjemnením vyučovacieho dňa.
Žiaci mali možnosť vidieť vesmír trocha inak, dozvedeli sa prečo sa na Zemi strieda deň a noc, pozorovali rôzne úkazy, ktoré sú súčasťou vesmíru – galaxie, hmloviny, čierne diery, prstence a pod.
Prostredníctvom filmov o záhadách vesmíru, hviezd a planét, sa preniesli do čarovného virtuálneho sveta, z ktorého sa žiakom nechcelo odísť.
Ďakujeme za túto možnosť spoznávať svet a jeho záhady.