Planéty SLNEČNEJ SÚSTAVY – projekty 4.A

Vesmír tvoria všetky vesmírne telesá, ktoré na seba navzájom pôsobia. Nikto presne nevie, aký veľký je vesmír.  Na prírodovede sme sa naučili veľa zaujímavostí o planétach a vesmíre. Pani učiteľka nám dala za úlohu vytvoriť projekt o slnečnej sústave. Podarilo sa nám vytvoriť zaujímavé projekty a popritom sa naučiť zaujímavosti o planétach“. (Marko K., Danko K., Maroš H.) 

„Vo väčšine vesmíru nie je vzduch, hovoríme tomu vzduchoprázdno. Vo Voľnom priestore vesmíru pôsobí veľmi silná gravitácia. Zem vykonáva pohyby – otáča sa okolo vlastnej osi, obieha okolo Slnka“. (Michal K.) 

„Každá planéta má svoje meno: Merkúr, Venuša, Mars,… Vesmír tvoria aj vesmírne telesá – hviezdy, mesiace, medziplanetárna hmota. Na svoj projekt som potrebovala papier A3, pero, farbičky. Informácie som čerpala z knihy Albi, Vesmír.“ (Miška S.)