Poďakovanie za pomoc

ĎAKUJEME

všetkým rodičom, zamestnancom a bývalým žiakom, ktorí pomáhali pri celoplošnom skríningovom testovaní na COVID – 19.

Mgr. Bc. Martin Kotyra, PhD.
riaditeľ školy