Ponuka krúžkov v angličtine

Vážení rodičia!

V školskom roku 2020/2021 sme pre žiakov našej školy v spolupráci s jazykovými školami Class a International house pripravili krúžky, ktoré budú prebiehať v anglickom jazyku.
Bližšie informácie a podmienky prihlasovania nájdete v prílohách.

international house

class