Ponuka tanečného krúžku

TANEČNÉ ŠTÚDIO MOVE M  ponúka “Tanečný All inclusive” pre deti zo ZŠ Borodáčova. 
Tanečný krúžok sa vyučuje priamo v budove školy (v telocvični) čo pokladáme za najväčšiu PREFERENCIU u rodičov, 
ktorí nemajú možnosť svoju ratolesť vyzdvihnúť zo školy a presunúť sa na iný typ krúžku mimo školského zariadenia. 
A preto sme radi, že môžeme práve takúto službu poskytnúť pre uľahčenie času rodičom a radosť, zdravie z pohybu pre ich ratolesti. 
 
Pre viac informácií o tanečnom krúžku:  www.movem.sk alebo 0911 161 990