Posledný deň pred jesennými prázdninami

Posledný deň pred jesennými prázdninami mali žiaci v hlavnej budove i na elokovanom pracovisku na Tomášikovej vyučovanie v duchu Halloweenu.  Na tento deň sa aj patrične vyobliekali, pričom žiaci viacerých tried si svoje masky aj vlastnoručne vyrobili.