Pozvánka na predvianočné trhy

ZŠ Borodáčova pozýva rodičov našich žiakov na predvianočné trhy, ktoré sa uskutočnia dňa 12.12.2018 od 14:30 na prízemí hlavnej budovy.

Máte šancu zažiť vystúpenia žiakov, podporiť OZ školy kúpou výrobkov Vašich detí a dať si s nami vianočný punč.

Tešíme sa na Vašu účasť !