Pozývame na DOD

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás pozvať na už tradičný Deň otvorených dverí na našej škole.

Deň otvorených dverí sa uskutoční dňa 15.3.2019 od 8:00 do 12:40 v hlavnej budove školy s možnosťou návštevy vyučovania vo všetkých triedach na prvom i druhom stupni.

Popoludní sa na Vás s rôznymi aktivitami a ukážkami svojich prác tešia deti a s nimi aj p.vychovávateľky v školskom klube detí od 13:00 do 15:30.

Počas celého DOD sa budete môcť stretnúť s učiteľmi, či vedúcimi zamestnancami školy, alebo ísť navštíviť vyučovacie hodiny.