Predškoláci a informatika

Dňa 26.3.2018 mali štvrtáci návštevu z MŠ Bancíkova. Prišli predškoláci s pani učiteľkou Gregušovou na hodinu informatiky. Práca s počítačom nie je pre tieto deti neznáma a svoju šikovnosť a kreativitu vidieť aj na ich prácach. V dnešnej dobe už od malička treba viesť k deti k opatrnosti a dodržiavaniu bezpečnosti v cestnej premávke a aj hodina informatiky bola na túto tému. Všetky deti sa aktívne zapájali do rozhovoru, poznali dopravné značky, vedia ako prejsť cez cestu a nakresliť križovatku v programe Tux paint hravo zvládli. Štvrtáci im robili poradcov pri práci s programom.