Prerušenie prevádzky jedálne a MŠ

Vážení rodičia,

na základe dôvodného podozrenia na výskyt nákazy COVID – 19 prerušujem prevádzku v školskej jedálni a v materskej škole od 19. 4. 2021. Po výsledkoch epidemiologického vyšetrenia RÚVZ Vás budeme informovať o dátume obnovenia prevádzky v ŠJ a MŠ.

Od 19. 4. 2021 vyučovanie prezenčnou formou pre žiakov 1. – 4. ročníka a 8. – 9. ročníka prebieha v maximálnom rozsahu 5 vyučovacích hodín. ŠKD bude v prevádzke od skončenia vyučovania do 17:00 hod. Nakoľko školská jedáleň nebude v prevádzke, prosíme Vás, aby ste Vašim deťom zabezpečili suchú stravu a pitný režim na celý čas strávený v škole. Ak je vo Vašich možnostiach, môžete deťom pobyt v ŠKD skrátiť.

Rozhodnutie

Uvedené postupy som konzultoval so zriaďovateľom školy.
O ďalšom postupe Vás budeme informovať.

Mgr. Bc. Martin Kotyra, PhD.
riaditeľ školy