Prevádzka a vnútorný režim školského roka 2020/2021 od 26.10.2020

prevádzka a vnútorný režim školy od 26.10.

kliknite pre prečítanie dokumentu
aktualizované 26.10.2020

Pred vstupom do budovy je povinný každý žiak prejsť ranným filtrom a dodržiavať zásadu R.O.R = ruky+odstup+rúško.Pri vstupe do budovy používať rúško, dezinfekciu rúk.

Info ŠJ
Spôsob platby, číslo účtu, výška réžie a termín uhradenia sú podrobne rozpísané v Zápisný lístok stravníka 2020. Žiaci obedujú výlučne so svojimi triedami, aby nedošlo k zmiešavaniu skupín.

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

Aktualizované 26.10.2020 o 10:35