Prevádzka a vnútorný režim ZŠ od 15.6.2020 do konca školského roka 2019/2020

Vážení rodičia, v prílohe si môžete stiahnuť pokyny pre prevádzku a vnútorný režim základnej školy do konca školského roka 2019/2020. Tieto pokyny nadobúdajú platnosť od 15.6.2020

Zároveň Vás prosíme o prinesenie priloženého vyhlásenia o bezinfekčnosti žiaka v prvý deň nástupu do školy.

Zadelenie žiakov do skupín si nájdete v systéme EduPage.

Výsledky testovania zamestnancov ZŠ s MŠ Borodáčova dopadli výborne, u nikoho sa ochorenie COVID19 nevyskytlo !!!

Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Prevádzka a vnútorný režim základnej školy do konca školského roka 2019/2020   (zverejnené 18.6.2020 s účinnosťou od 22.6.2020)