Prevzatie AG testov pre budúcich prvákov

Rodičia budúcich prvákov, ktorí si objednali ag samotesty na domáce použitie ( v júni 2022) si ich môžu prevziať v piatok 26.8.2022 a 30.8.2022 v čase 8:00 – 15:00 hod. na vrátnici ZŠ s MŠ Borodáčova 2 (hlavný vchod).  

Ak sa v daných termínoch nemôžete po ne zastaviť, budú Vám vydané triednou p. učiteľkou 5.9.2022 na triednom aktíve.