Prihláška na plavecký výcvik

Prihlasovanie na kurz je už ukončené. Termín zaplatenia poplatku je do 25.5.2018. Po tomto termíne budú miesta poskytnuté náhradníkom.

Vážení rodičia, obraciame sa na Vás s ponukou letnej športovej aktivity, ktorú už tradične organizujeme pre radosť a veľký záujem Vašich detí. Náplňou obsahového štandardu Telesnej a športovej výchovy na I. stupni ZŠ je aj získavanie a rozvíjanie plaveckých zručností v rámci sezónnych aktivít. Preto sme pre našich žiakov pripravili ako súčasť vyučovacieho procesu

PLAVECKÝ KURZ

zameraný na zvládnutie,  poprípade zdokonalenie plaveckých spôsobov, kraul, znak, prsia, a skoky do vody. Podľa plaveckej výkonnosti budú žiaci rozdelení do výkonnostných skupín.

 

Termín: 12.,13.,14.,15.,a 18. júna 2018

Miesto: Slovnaft – pondelok, streda, piatok/Pasienky – utorok, štvrtok.

Cena výcviku: 44 €.

Dĺžka trvania kurzu: 10 výcvikových hodín.

Odchod: 8.00 hod. zo školy

Príchod: 11.00 hod. návrat na vyučovanie.

Poplatok môžete uhradiť poštovou poukážkou, alebo na účet

IBAN SK 8509000000000634789656

Suma kurzu 44,- € zahŕňa: výcvik, prenájom objektu, poistenie a doprava.

Záväznú prihlášku v prípade záujmu prosím vyplniť a podpísať.  Žiak ju odovzdá svojej triednej p. učiteľke do 24.4.2018 Následne obdržíte Prihlášku od p. Hečka-ŠK TEMPO s.r.o. Žiak ju odovzdá svojej triednej p. učiteľke do 30.4.2018. Doklad o zaplatení plaveckého kurzu odovzdá žiak svojej triednej p. učiteľke do 25.5.2018. Kapacita je obmedzená max. 45 detí. Žiaci si prinesú: ruksak, osušku, plavky, šľapky, plaveckú čiapku, desiatu, pitie.  Po výcviku doporučujeme vhodné oblečenie a prikrytie hlavy!