Projekt stromčekovej minialeje s Naším Mestom

Už v piatok 18.9.2020 opäť spoločne zažijeme Naše Mesto! Množstvo dobrovoľníčok a dobrovoľníkov z firiem je ochotných pomôcť aj za menej komfortných podmienok a veríme, že vďaka spoločnej disciplíne vieme priniesť veľa dobrého. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sú tento rok najdôležitejšou súčasťou dobrovoľníckych aktivít.