Projekt VESMÍR v 4.A triede

Hviezdna obloha púta na seba pozornosť od nepamäti. Ľudia sa vždy túžili zoznámiť s vesmírom. Po prebratí tematického celku  venovanému  vesmíru, žiaci vytvárali na vyučovacích hodinách projekt.  Žiakov práca zaujala a štúdiom odbornej literatúry si rozšírili svoje poznatky o vesmíre.