Projekty

Aktívne vyhľadávame projekty, ktoré nám umožňujú posúvať dopredu nielen vybavenie školy, ale aj samotný vzdelávací proces a vedomosti našich žiakov. Tu nájdete prehľad všetkých projektov, do ktorých sme sa zapojili.

Názov projektu Popis projektu

Termín začatia

realizácie

Viac info

Infovek

Infovek 1

Infovek 2

MŠ SR

projekt pre podporu implementácie IKT do škôl

2004/2005

2019/2020

www.infovek.sk

 

Škola priateľská deťom

UNICEF

dlhodobá podpora a ochrana detí

2004/2005

2019/2020

www.unicef.sk
Škola podporujúca zdravie

MŠ SR, MZ SR

projekt pre podporu zdravej výživy

2004/2005

2019/2020

www.zdravaskola.estranky.sk
Svet je pre všetkých

Sloboda zvierat

projekt pre podporu ochrany  zvierat

2005/2006 www.minerva.sk
Čas premien

MŠ SR

projekt pre podporu reprodukčného zdravia

2006/2007

2019/2020

www.minedu.sk/časpremien/
Deň narcisov

Liga proti rakovine

podpora verejno prospešnej zbierky

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

www.dennarcisov.sk
Ovocie do škôl

MŠ SR

projekt pre podporu zdravej výživy

2009/2010

2019/2020

www.minedu.sk/ovociedoskol
Projekt SME

Noviny SME

projekt pre rozvoj čitateľskej gramotnosti

2010/2011 www.sme.sk/projekty
Eko – safari

Avion

projekt pre rozvoj kreativity so stavebnicami MAKEDO

2015/2016 www.avion.sk
Grant Technika hrou – Nadácia Volkswagen Slovakia

Nadácia Volkswagen Slovakia

projekt pre podporu technickej a prírodovednej gramotnosti

2016/2017

2017/2018

www.nadacia-volkswagen.sk
Grantové výzvy  MČ Ružinov

MČ Ružinov

dotácie na podporu aktivít v oblasti:

1.ochrana a tvorba životného prostredia  2.rozvoj komunitného života.

2013/2014

2014/2015

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

www.ruzinov.sk/granty

 

Grant – Borodáčske zvyky a tradície Veľkej noci

Nadácia ZSE

projekt pre miestnu komunitu

2016/2017

www.nadaciazse.sk/zamestaneckygrantovaprogram

 

Grant Tesco

Nadácia Tesco

projekt pre miestnu komunitu

2018/2019

2019/2020

www.tesco.sk/pomahame/
Grant – Revitalizácia v areáli ZŠ Borodáčova

Nadácia Pontis – Naše mesto

projekt pre podporu  komunity a ochrany životného prostredia

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

www.nadaciapontis.sk