Putovanie vodnej kvapky v 2.A triede

S pani Sadílekovou sa žiaci 2.A zahrali dramatickú hru. Dostávali sa do simulovaných situácií, kde boli nútení riešiť problémy, tvorivo uvažovať a vzájomne spolupracovať.

Zároveň si hravým spôsobom osvojovali nové informácie. Hlavnou témou stretnutia bol kolobeh vody v prírode, zdroje pitnej vody, jej úprava, distribúcia do domácností, čistenie odpadových vôd, ochrana vodných tokov pred znečistením.