Rady pre rodičov pri učení sa s deťmi s poruchou pozornosti

Pokyny často viackrát zopakujte,  s poruchou pozornosti súvisí aj porucha krátkodobej pamäti. Zadávajte jednoduchšie pokyny /jednotlivo/ a overte si, či  dieťa pochopilo.

 • Rešpektujte jemný psychomotorický nepokoj, pokiaľ nie je tak silný, aby odvádzal pozornosť  od učenia. 
 • Zadávajte mu skôr zaujímavé činnosti, nie dlhé, predchádza sa tým rozkolísaniu pozornosti a predčasnej únave.  Využite pri učení činnosti, ktoré ho zaujímajú, bavia.
 • Pochvala, ocenenie konkrétnych schopností a zručností, pozitívnych vlastností Vášho dieťaťa, jeho vynaloženej snahy, vyjadrenie Vašej dôvery hrá často kľúčovú úlohu: úsmev, povzbudzujúce gestá
 • Lepšie sa sústrediť pomáha i striedanie činností, zmena činností J Uplatňujte zásadu „krátko a častejšie“, kedy dieťa pracuje v kratších a častejšie sa striedajúcich úsekoch.
 • Pomáha i striedanie, zmena pracovných polôh. J Dieťa sa môže postaviť, kľaknúť za stoličku, … Dá sa pracovať aj v ľahu na koberci /ak nepíše/.
 • Niekedy pomôže aj opätovné upútanie pozornosti a využitie intenzity a zafarbenia Vášho hlasu.
 • Rozdeľte činnosť na jednotlivé kroky-„ Najskôr si urobím zápis, teraz zapíšem príklad, nakoniec napíšem odpoveď.“
 • Pozornosť udržiavate obmedzením nadbytočných, rušivých podnetov a poskytnutím primeraného množstva podnetov. 
 • Dieťa by malo sedieť čelom k stene, na stole by malo mať len to, čo aktuálne skutočne potrebuje. Pozitívne je aj obmedzenie zvukových podnetov.
 • Prostredie, v ktorom dieťa pracuje, by malo byť prehľadné, usporiadané, pokojné.
 • Pozornosť zlepšuje aj krátky odpočinok, odreagovanie pohybom /dieťa ide na WC, napije sa, niečo donesie,  …/, či ak si položí hlavu na chvíľu na stôl, ľahne si, krátko relaxuje.
 • Pri výraznejších ťažkostiach s koncentráciou pozornosti je treba využiť čo najviac obdobie jeho zvýšenej výkonnosti– často na začiatku učenia sa, ráno.
 • Brzdite tendenciu Vášho dieťaťa k rýchlim a impulzívnym reakciám. Veďte svoje dieťa k odloženiu impulzívnej reakcie /napr. až po minútke, rozmyslení a pod./.

Prajem veľa úspechov a hlavne dobré zdravie.
školská psychologička Mgr. Tatiana Zimová – Tordajiová