Realizácia projektu edukačno-komunitnej záhrady

V dňoch 17.10 – 18.10 sme v škole realizovali projekt edukačno-komunitnej záhrady financovaný z grantu MČ Ružinov. Do prác sa aktívne zapojili aj žiaci 8.A a 9.A.