Reprezentovali sme na florbalovom turnaji

Tento rok sa naši chlapci II. stupňa ZŠ s MŠ Borodáčova zúčastnili florbalového okresného kola Bratislava II. Okresné kolo sa konalo na Spojenej škole sv. Vincenta de Paul. V skupine sme postúpili z druhého miesta a následne hrali o 3. miesto. Žiaci nám priniesli krásne tretie miesto. Všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnili florbalového turnaja blahoželáme a prajeme im ešte veľa podobných úspechov.