Riaditeľské voľno 29.10.2018

Riaditeľ ZŠ Borodáčova udeľuje na pondelok 29.10.2018 všetkým žiakom základnej školy riaditeľské voľno.