Riaditeľské voľno

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že žiakom sa na dni 28.10 a 29.10.2019 udeľuje z dôvodov rekonštrukčných prác na zateplení školskej budovy a z organizačných dôvodov riaditeľské voľno.

V prípade nutnosti bude pre prihlásených žiakov 1. – 5. ročníka otvorený ŠKD v čase od 7:30 – 15:30 po oba dni.