Riaditeľské voľno 22.12.2022

Riaditeľ školy udeľuje riaditeľské voľno žiakom 1. – 9. ročníka dňa 22.12.2022.