Šarkaniáda ŠKD

Dňa 19.11.sa počas trvania ŠKD konala šarkaniáda, ktorej sa za dodržania hygienických predpisov zúčastnili všetky oddelenia ŠKD.