Školotoč – 2. číslo – 2016/2017

 
Milí naši žiaci,
naše milé pani učiteľky, páni učitelia,
milí rodičia !
Ani sme sa nenazdali a už máme prvý polrok školského rok u 2016/2017 za sebou. Pred niekoľkými dňami ste si prevzali výpisy známok a užili si krátke prázdniny.
Niekoľko z vás sa zúčastnilo lyžiarskeho výcvikového kurzu v Tatranskej Lomnici. Naši prvostupniari sa zas zúčastnili na kurze korčuľovania. V škole nás všetkých čaká ešte niekoľko zaujímavých akcií, no najmä jarné prázdniny, na ktoré sa už všetci tešíme.
Ako isto viete, v druhom polroku na našich deviatakov čaká Monitor a prijímacie skúšky na stredné školy.
Aj touto cestou im chcem popriať veľa šťastia a pevné nervy.
Nám všetkým do druhého polroka prajem veľa šťastia a pohody doma, i v škole.
 
Mgr. Mário Starovič