Školská exkurzia do Dobrých jabĺk v Dunajskej Lužnej

Žiaci sa dozvedeli mnohé zaujímavosti o pestovaní jabĺk. O ich škodcoch, ochrane pred mrazmi a krúpami. Pán sprievodca im porozprával o zbere jabĺk a ich putovaní od momentu odtrhnutia v sade, až na ich stôl doma. Žiaci navštívili  moderné a rozľahlé ovocné sady.

Súčasťou exkurzie bola aj ochutnávka jabĺk. Je dôležité aby deti spoznali čo najviac zo sveta, ktorý ich obklopuje. Ďakujeme našim odborným sprievodcom, ktorí adekvátnym výkladom rozšírili poznatky žiakov.