Školský poriadok MŠ Borodáčova

 
 

Školský poriadok je základným rámcom pre fungovanie školského kolektívu MŠ Borodáčova. Je to súhrn práv, povinností a noriem spolužitia žiakov, učiteľov, vychovávateľov a ostatných zamestnancov školy. Jeho dodržiavanie je základnou povinnosťou každého žiaka, rodiča, ale aj učiteľa.


školský poriadok