Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

Vážení rodičia, milí žiaci!

Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční dňa 2. septembra 2021 nasledovne:

Základná škola – elokované pracovisko Tomášikova 4, Bratislava
Žiaci sa zhromaždia pred budovou školy na Tomášikovej ulici č. 4 v čase od 7:45 hod. do 7:55 hod., kde si ich prevezmú triedni učitelia.
Slávnostné otvorenie sa uskutoční o 8:00 hod v priestoroch školy. Predpokladané ukončenie je o 10:00 hod. ŠKD je v prevádzke do 16:00 hod.
Slávnostného otvorenia v priestoroch školy sa môžu zúčastniť len zákonní zástupcovia žiakov 1. ročníka.
Zákonní zástupcovia žiakov 1. ročníka sa zúčastnia Triednych aktívov ZRPŠ s vychovávateľkou ŠKD a triednou učiteľkou.

Základná škola – Borodáčova 2, Bratislava
Žiaci sa zhromaždia pred budovou školy na Borodáčovej ulici č. 2 v čase od 7:45 hod do 7:55 hod., kde si ich prevezmú triedni učitelia.
Slávnostné otvorenie sa uskutoční o 8:00 hod v triedach. Predpokladané ukončenie je o 10:00 hod. ŠKD je v prevádzke do 16:00 hod.
Slávnostného otvorenia v priestoroch školy sa môžu zúčastniť len zákonní zástupcovia žiakov 1. ročníka.
Zákonní zástupcovia žiakov 1. ročníka sa zúčastnia Triednych aktívov ZRPŠ s vychovávateľkou ŠKD a triednou učiteľkou.
Obedy v ŠJ sa vydávajú podľa už zverejneného rozpisu.

priloha1_bezpriznakovost

priloha2_oznamenie o vynimke

priloha3_prevadzkovy_poriadok