Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

Vážení rodičia, milí žiaci!  Rodičov všetkých prvákov a všetkých nových žiakov prosíme o vyplnenie písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti

 

 Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční dňa 5. septembra 2022 nasledovne: 

Základná škola – elokované pracovisko Tomášikova 4, Bratislava 

Slávnostné otvorenie sa uskutoční o 8:30 hod v priestoroch školy. Predpokladané ukončenie je o 10:00 hod. ŠKD je v prevádzke do 16:00 hod.  

Slávnostného otvorenia v priestoroch školy sa môžu zúčastniť len zákonní zástupcovia žiakov 1. ročníka. 

Zákonní zástupcovia žiakov 1. ročníka sa v dopoludňajších hodinách zúčastnia Triedneho aktívu ZRPŠ s vychovávateľkou ŠKD a triednou učiteľkou. 

  

Základná škola – Borodáčova 2, Bratislava 

Žiaci sa zhromaždia pred budovou školy na Borodáčovej ulici č. 2 v čase od 8:15 hod do 8:20 hod.  

Slávnostné otvorenie sa uskutoční o 8:30 hod pred budovou školy ( v prípade nepriaznivého počasia v triedach, žiakov si prevezmú triedni učitelia). Predpokladané ukončenie je o 10:00 hod. ŠKD je v prevádzke do 16:00 hod.  

Slávnostného otvorenia v priestoroch školy sa môžu zúčastniť len zákonní zástupcovia žiakov 1. ročníka. 

Zákonní zástupcovia žiakov 1. ročníka sa v dopoludňajších hodinách zúčastnia Triedneho aktívu ZRPŠ s vychovávateľkou ŠKD a triednou učiteľkou. Ďalšie informácie budú zverejnené v priebehu budúceho týždňa. Zoznamy žiakov nájdete na dverách budovy školy Borodáčova aj Tomášikova.