Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

Vážení rodičia, milí žiaci a kolegovia! 

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 sa bude konať 4. 9. 2023. 

Všetky potrebné informácie pre jednotlivé pracoviská nájdete v prílohách: 

Zápisné lístky do školskej jedálne si môžete vyzdvihnúť aj na vrátnici jednotlivých pracovísk v tlačenej podobe od 30. 8. 2023.