Slávnostné otvorenie školského roku 2019/2020

Vážení rodičia, slávnostné otvorenie Materskej školy Borodáčova sa uskutoční 2.9.2019 o 8:00 hod.

Slávnostné otvorenie školského roku 2019/2020 pre základnú školu sa začne o 9:00 hod.