Spolupráca s policajným zborom

V rámci spolupráce s policajným zborom prebiehajú na ZŠ Tomášikova preventívne aktivity pre 1. stupeň. Cieľom je oboznámenie detí s aktuálnymi rizikami v železničnej a cestnej doprave.  Žiaci sa dozvedeli ako sa bezpečne správať na chodníku, na vozovke alebo na železničnej stanici, a aké sú následky nedodržania pravidiel na cestách ale aj v škole. Zahrali sa spolu didaktickú hru, riadili premávku, poznávali značky a riešili rôzne modelové situácie.