Stromy a kolobeh života

Žiaci 4.A sa spoločne s pani Sadílekovou zamysleli nad nad environmentálnou aktivitou na tému -kolobeh života, obdarúvanie

Počas  2 vyučovacích hodín si vypočuli príbeh z knihy S.Silversteina Strom, zahrali scénky, vyjadrili svoje pocity o dojímavom príbehu o strome a chlapcovi, o ich vzťahu, o dávaní a prijímaní, o kolobehu života.