Súťaže iBobor a Pytagoriáda

Po jesenných prázdninách v termíne od 6.11- 10.11.2023 sa žiaci našej školy sa zúčastnili medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. Je to informatická online súťaž, v ktorej sú súťažné úlohy zamerané na logiku, porozumenie informáciám, algoritmizáciu a matematické základy informatiky. Súťaž je určená pre žiakov 2.-9.ročníka. Súťaže sa zúčastnilo 253 žiakov našej školy vrátane elokovaného pracoviska na Tomášikovej ulici, úspešných riešiteľov bolo spolu 83. Najúspešnejší žiaci boli v 5.A triede, kde zo 14 zúčastnených bolo 13 úspešných riešiteľov. 

Zároveň sme sa aj v tomto školskom roku zapojili do matematickej súťaže PYTAGORIÁDA. Našou snahou je aj takýmito súťažami podchytiť záujem žiakov o matematiku.