Súťažili sme v jazykoch s WocaBee

Naša škola sa v druhej polovici októbra zapojila do štvrtého ročníka inovatívnej súťaže pre školy Jazykový WocaBee šampionát. Súťaž prebehla pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a súťažilo sa online v aplikácii na učenie slovíčok s názvom WocaBee.

Žiaci sa v aplikácii učili novú slovnú zásobu vrátane výslovnosti moderným a veľmi efektívnym spôsobom. V súťaži sa hodnotila usilovnosť žiakov v učení cudzích jazykov, meraná počtom bodov získaných za precvičovanie slovíčok.
Čím viac žiaci precvičovali, tým viac bodov (za správne odpovede) získali a viac sa aj naučili. Každá trieda súťažila ako tím, takže v jazykoch sa zlepšili skutočne všetci žiaci.

Žiaci súťažili v okresnom kole šampionátu, v ktorom mohli získať zaujímavé ceny pre seba aj pre našu školu. V okresnom kole sa umiestnila najlepšie trieda 4.A na 5.mieste a trieda 8.A na 6.mieste. Všetky informácie o súťaži, ako aj jej výsledky sú k dispozícii na www.wocabee.app/sutaz

Tou najdôležitejšou výhrou však je zlepšenie jazykových vedomostí našich žiakov a ich motivácia k učeniu jazykov, ktoré sú v dnešnej dobe mimoriadne dôležité. Sme veľmi radi, že aj na našej škole učíme cudzie jazyky inovatívnym spôsobom, ktorý prináša žiakom skutočné výsledky!