Tekvičkové popoludnie v ŠKD

Dňa 25.10.2023 sme si v ŠKD spravili tekvičkové popoludnie. Detičky ukázali svoju kreativitu a nadšenie pri tvorbe tekvičiek.