Testovanie pohybových predpokladov žiakov

Testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov v školskom roku 2022/2023 sa na základe pokynov Ministerstva školstva, vedy a športu sa v ZŠ s MŠ Borodáčova uskutočnilo koncom septembra 2022.

Cieľom projektu testovania pohybových predpokladov žiakov je zistiť stav pohybových predpokladov žiakov v porovnaní s deťmi, ktoré boli otestované v rámci celého populačného ročníka v SR. Zároveň poradiť- nasmerovať deti na športy, kde môžu uplatniť vrodené predpoklady.