Triedim, triediš, triedime

Na našej škole sa dňa 11.10. 2021 uskutočnila beseda s milým pánom inžinierom Lukáčom na tému triedenia odpadu a podpory environmentálnej výchovy. Pán Lukáč zanietene vysvetľoval deťom, ako dôležité je triedenie rôzneho odpadu z hľadiska životného prostredia na celom svete. Beseda bola interaktívna, žiaci sa hravou formou zapojili do separovania odpadu priamo počas besedy v škole a vďaka sugestívnemu prejavu pána Lukáča určite v tom budú pokračovať aj vo svojich rodinách.

Na záver sme si spoločne zadefinovali 10 spôsobov ochrany životného prostredia:

  1. Neodhadzujeme v prírode odpadky,
  2. Do obchodu si nosíme vlastnú tašku,
  3. Dávame odpadu druhú šancu na využitie,
  4. Doma či v škole pestujeme rôzne rastlinky a stromčeky,
  5. Recyklujeme odpad,
  6. Nepoužívame jednorazové veci,
  7. Do školy chodíme pešo či na bicykli,
  8. Vždy zhasíname svetlo, keď odchádzame z miestnosti,
  9. Nevyhadzujeme jedlo, vždy si kúpime len toľko, koľko spotrebujeme,
  10. Kupujeme veci vo vratných obaloch