Turisticko – ekologická exkurzia Zochova chata/Malé Karpaty

Dňa 24.5. 2023 sa triedy 1.B a 2.C s pani učiteľkami – Hitková, Kissová a Zimovčáková – zúčastnili zaujímavého tusticko-ekologického pochodu do Malých Karpát. Bol s nami sprievodca, ktorý deti vedel pútavým spôsobom zaujať a nadchnúť pre ochranu prírody, správanie sa v nej a čo všetko robiť, aby naša planéta bola čo najkrajšia. Deti videli nachytané rybičky, slimáky, boli poučení, prečo sú dažďovky užitočné a ako treba bezpečne zakladať oheň. Na turistickom chodníku sme si prečítali a zopakovali veľa zaujímavostí o zvieratách a vtákoch. Vrcholom bolo pripevnenie novej búdky na strom – vyhovovil ju náš sprievodca – na ktorý sa vyšplhal a ukázal nám ako sa to správne robí.
Úplne nakoniec sme si medzi sebou zasúťažili, odniesli veľa poznatkov o prírode a všetci účastníci tejto zaujímavej akcie dostali BOBRÍ DIPLOM s vlastným menom.