Účelové cvičenie Ochrany života a zdravia.

Účelové cvičenie sa konalo pre žiakov druhého stupňa v dňoch  21.9.2023 a 22.9.2023. 

Prvá časť účelového cvičenia bola teoretická. Žiaci  preberali učivo z 3 základných častí: Civilná ochrana, Zdravotná príprava, Pohyb a pobyt v prírode.  Témy teoretickej časti boli rozdelené podľa ročníkov. Žiaci boli informovaní o varovných signáloch, ktoré sa využívajú v stave ohrozenia, o obsahu evakuačnej batožiny a zásadách evakuácie do krytu. Dozvedeli sa o zásadách prvej pomoci pri krvácaní, postup pri ošetrovaní zlomenín a oživovaní človeka v bezvedomí.  Učili sa pracovať s buzolou, orientovať sa podľa turistických značiek, azimutu, prírodných úkazov, dozvedeli sa ako zakladať  a uhasiť oheň v prírode.

Druhý deň žiaci mali možnosť  prakticky si overiť svoje vedomosti a zručnosti na 8 stanovištiach, ktoré pre nich pripravili vyučujúci.  Na stanoviskách civilnej ochrany  si preverili svoje vedomosti z civilnej ochrany, hasenia požiarov, prípravy stravy v prírode. Prakticky predvádzali zastavenie krvácania pomocou rôznych druhov obväzov, znehybnenie končatín pomocou dláh, vyskúšali transport raneného, predviedli  masáž srdca na resuscitačnej figuríne. Preverili si aj zručnosti pri stavaní stanu a balení veci do turistického batoha. Súčasťou cvičenia bol aj malý orientačný beh v areáli školy.

Úlohy jesennej časti účelového cvičenia  sme splnili a čaká nás jarná časť, pri ktorej budeme prekonávať terénne  nerovnosti a prekážky v lese.