Učíme sa s lektorom

Naša 3.A trieda pokračuje vo vyučovaní výtvarnej a hudobnej výchovy s lektorom Johnom. Síce sa zmenil lektor, ale vyučovacie hodiny majú zaujímavé, vytvárajú nápadité výrobky a samozrejme komunikujú v anglickom jazyku.