Usmernenia a dokumenty ku koronavírusu

Vážení rodičia,v prílohe tejto správy nájdete usmernenia na ochranu pred vírusom COVID-19, leták s možnosťami ochrany, rozhodnutie o zrušení hromadných podujatí, rozhodnutie o domácej izolácii a nariadenie starostu MČ Bratislava – Ružinov o prerušení vyučovania. Toto nariadenie zároveň slúži aj na preukázanie zamestnávateľovi pri žiadosti o poskytnutie OČR. Zároveň si môžete stiahnuť aj pokyny Sociálnej poisťovne na postup pri žiadaní lekára o OČR. 

Leták o ochrane

Nariadenie MČ BA-Ružinov

Usmernenie MŠVVaŠ SR

Verejná vyhláška rozhodnutie izolácia v domácom prostredí

Verejná vyhláška rozhodnutie zákaz hromadných podujatí

Info Sociálna Poisťovňa

Usmernenie ministerky školstva

 

Milí rodičia,
postupne dopĺňame databázu vašich kontaktov. Niekoľko emailov sa nám žiaľ vrátilo ako nedoručených a vďaka statusu pána starostu na sociálnej sieti, na ktorý ste viacerí zareagovali, sme zistili, že vo viacerých prípadoch mali v škôlkach vaše neaktuálne adresy. Prosím, ak budete vedieť o niekom z rodičov z vašej škôlky alebo jasličiek, ktorému tieto e-maily nechodia, nech sa nám ozve. Rovnako sa nám môžu ozvať aj rodičia, ktorí ako kontakt uviedli len číslo na mobil.
Rodičia školákov budú informácie dostávať prostredníctvom edupage, elektronickej žiackej knižky, resp. spôsobom, akým so školou komunikujú bežne.
Prosíme vás, aby ste stále dodržiavali pravidlá domácej izolácie, zvlášť, ak ste rodičmi detí zo škôlky Palkovičova, Prešovská, Velehradská. Keďže vírus sa šíri naprieč celým mestom (objavujú sa prípady z najväčších podnikov, napr. Volkswagen, kde pracujú tisíce ľudí), dôrazne odporúčame rodičom všetkých detí z Ružinova dodržiavať čo najsilnejšiu sociálnu izoláciu a hlavne sa vyhýbať akýmkoľvek skupinovým či hromadným podujatiam a stretnutiam. Z tohto dôvodu Ružinov uzavrel aj všetky školské areály a detské ihriská, a dôrazne Vás žiadame, aby ste zákaz neporušovali a ihriská nenavštevovali.
Bohužiaľ, veľmi mierne, ale postupne pribúdajú počty pozitívne testovaných obyvateľov Ružinova, prípadne ľudí, ktorí sú z dôvodu príznakov v karanténe. Pozitívne testovaní boli aj jednotlivci z najbližšieho okruhu p. riaditeľky z MŠ Prešovská/Palkovičova – nemôžeme uviesť osobné údaje, ale ide o ľudí z najbližšej rodiny či o pani, ktorá bola vo veľmi blízkom dotykovom kontakte s pani riaditeľkou. Nikto z nich však nemá žiadne vážne príznaky, všetci sú v poriadku, preventívne je však práve teraz testované aj jedno z detí z našich detských jaslí, o výsledku budeme zvlášť rodičov detí z našich jasličiek bezodkladne informovať. Pani učiteľka z MŠ Velehradská bola testovaná len dnes, sme s ňou v kontakte.
Prosíme všetkých, ktorí ste sa mohli dostať do kontaktu s kýmkoľvek, komu bola potvrdená nákaza, aby ste aj s deťmi ostali v domácej karanténe a sledovali zdravotný stav svojich detí, ale aj svoj. Určite sledujete médiá a viete, že tejto chvíli sa ešte plošné testovania nerobia. Rovnako ani tieto testy neodhalia nákazu, ak nie je rozvinutá. To, že sa z nakazeným stretnete, neznamená, že automaticky sa nakazíte tiež. Ale môže sa stať, že ste úplne v poriadku a vírus v sebe máte. Vy budete v poriadku, ale mohli by ste ho šíriť. Prosíme, buďte opatrní, ostaňte doma a ak sa stav niekoho z vašej rodiny zhorší, kontaktujte svojho lekára.
Pokiaľ ide o ďalšie prípady… Podľa našich informácií je v tejto chvíli v nemocnici len pani upratovačka z MŠ Palkovičova, všetky ostatné panie učiteľky, ktoré boli testované pozitívne, sú doma a majú ľahší priebeh ochorenia. Uzavretá je ordinácia detskej lekárky na Bajzovej ulici, ide o veľmi zodpovedné preventívne opatrenie pani doktorky. V rámci Ružinova, nesúvisiace so škôlkami či školami, už bolo testovaných viacero ľudí, mnohí sa nachádzajú v domácej karanténe. Máme však aj informácie o nezodpovednom konaní, vrátane lekárov, ktorí napriek tomu, že sa v posledných dňoch vrátili z Talianska, ordinujú a poskytujú služby. V tejto súvislosti odporúčame napríklad vyhnúť sa ambulancii zubnej pohotovosti na Drieňovej ulici.

Uvedomujeme si, že sa bojíte, ale necestujte z Bratislavy, ale ostaňte doma. Okrem iného tu máte svojich lekárov a ak by sa situácia zhoršila, ľahšie sa dostanete k nemu ako hľadať pediatra niekde mimo vášho bydliska.

Ak budete mať nejaké nejasnosti, ktoré sa týkajú fungovania našich jasličiek, škôlok alebo škôl v tomto čase, prosím, píšte nám na korona@ruzinov.sk. Keďže v Ružinove máme v našich zariadeniach takmer 7-tisíc detí, ani pri najlepšej vôli nedokážeme odpovedať na každý jeden mail osobitne. Vaše otázky však budeme dávať dohromady a odpovieme na ne vždy v jednom – spoločnom e-maili.

Ďakujeme a veríme, že ste a budete všetci v poriadku.

Ako žiadať o OČR, resp. nemocenskú, za prvý týždeň, kedy boli rodičia s deťmi doma?
V tomto článku nájdete všetky potrebné informácie, vrátane toho, ako žiadosť podať elektronicky a rozhodnutia, ktoré k nemu treba priložiť: https://www.ruzinov.sk/sk/aktuality/view/koronavirus-ocr-a-nemocenske

Situáciu sledujeme a všetky dôležité a aktuálne veci zverejňujeme na facebookovej stránke starostu Martina Chrena (facebook.com/martin.chren.ruzinov), mestskej časti (facebook.com/BratislavaRuzinov) a na webe mestskej časti v článku, ktorý priebežne aktualizujeme (https://www.ruzinov.sk/sk/aktuality/view/koronavirus-aktualne-informacie). Informácie nájdete aj na webe hlavného mesta zvladneme.to.

Príznaky ochorenia – koronavírus:
? horúčka – spravidla nad 38 C
? kašeľ – v začiatočnom štádiu suchý, neskôr s vykašliavaním hlienov
? sťažené dýchanie a dýchavičnosť
? bolesť svalov a hlavy
? únava

Znova by sme chceli zopakovať inštrukcie Úradu verejného zdravotníctva pre situácie, kedy ste prišli alebo mohli prísť do kontaktu s infikovanou osobou:
? ostať v domácej izolácii
? sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov – horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a RÚVZ Bratislava a podrobiť sa odberu biologického materiálu
? zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie)
? zdržať sa cestovania
? zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem
? zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie

Dôležité kontakty
Infolinka ? 0917 426 075, 0800 22 12 34
e-mail ? novykoronavirus@uvzsr.sk