Veľkonočné dielničky

Žiaci 2.A triedy si pred veľkonočnými sviatkami viacerými aktivitami pripomenuli tieto jarné sviatky. Svoje zručnosti si vyskúšali na vyučovacích hodinách výtvarnej výchovy a prvouky. Vytvorili pekný veľkonočný pozdrav, vyfarbovali si omaľovánky a vystrihovali makety súvisiace  s jarou.