Vernisáž

Na mesiac január bola v škole zorganizovaná výtvarná súťaž s vernisážou. Téma bola „Zima“. Deti mali prostredníctvom kresby alebo maľby zachytiť zimné ročné obdobie. Všetci sa svedomito popasovali z touto úlohou. Vytvorili nádherné práce. V jednotlivých triedach pani vychovávateľky vybrali tie najlepšie práce, ktoré sme vystavili vo vestibule školy. Deti si teraz v rámci vernisáže môžu prezrieť najlepšie práce z každej triedy.