Vianočné prianie

Šťastné a pokojné

prežitie vianočných sviatkov.

Nech je pre Vás

nasledujúci rok

rokom radosti,

šťastia a úspechov!

praje kolektív

ZŠ s MŠ Borodáčova 2

Bratislava 821 03