Vianočné trhy

Čaká nás jeden z najkrajších sviatkov roka – Vianoce.
Aj na našej škole sme si ich spríjemnili spolu s deťmi v školskom klube a aj na elokovanom pracovisku Tomášikova. Deti zhotovili viacero výrobkov, ktoré prezentovali a predávali na vianočných trhoch uskutočnených 15.12.2022.
Hojná účasť rodičov veľmi potešila a pekne ďakujeme aj za úprimné ocenenie prác našich šikovných detí.