Voľby zástupcov rodičov do Rady školy za ZŠ

Vážení rodičia,

opakovaná voľba zástupcov rodičov do Rady školy (iba za ZŠ) sa uskutoční dňa 25. 2. 2020 o 17:00 hod.