Voľné miesta do 1. ročníka

ZŠ Borodáčova oznamuje rodičom a záujemcom o zápis dieťaťa do prvého ročníka, že má ešte voľné miesta v týchto triedach :

  • trieda ANJ CLIL (2 hod týždenne s native speakerom)
  • trieda MAT, INF (klasická trieda)
  • trieda pre žiakov so špeciálnymi potrebami (najmä poruchy pozornosti a aktivity)

Bližšie informácie získate na telefóne 02/43630904, prípadne v sekcii Kontakty.