Workshop pre žiakov 3. a 4. ročníka na Tomášikovej.

Žiaci mali netradičnú vyučovaciu hodinu informatiky. V krátkosti sa zoznámili s prostredím Scratch. Vyškolený lektor previedol žiakov jednoduchými interaktívnymi zadaniami, aby si  vytvorili  digitálnu hru, ktorú aj na hodine hneď otestovali.